Chia sẻ lên:

Công ty TNHH Sipoly ( SIPOLY COMPANY LIMITED) - Hơn 9 năm hoạt động trong các lĩnh vực: 
― Tư vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc & giám sát môi trường định kỳ,..
― Tư vấn đề án xả thải vào nguồn nước, xin giấy phép khai thác nước ngầm
― Tư vấn kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại,..
― Tư vấn hệ thống xử lý nước, nước thải 
― Kinh doanh các loại hóa chất xử lý nước

Cam kết:
► Đội ngũ tư vấn viên gồm các chuyên gia môi trường có trình độ cao, nhiệt tình.
► Hỗ trợ "Nhanh chóng - Đúng hạn định - Tiết kiệm" mọi vấn đề. 
☛ Đừng ngần ngại, hãy liên hệ để chúng tôi giúp "0905.111.363".