Chia sẻ lên:
Cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường

Mô tả chi tiết

Hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực)

Cam kết bảo vệ môi trường là một hồ sơ bắt buộc các doanh nghiệp cần có vì nó là một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin phép xây dựng và còn là trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

1. Đối tượng thực hiện

- Các dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô nhỏ hơn so với các Dự án được liệt kê trong phần phụ lục Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

- Chưa thi công xây dựng và hoạt động

 2. Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (Điều 24 – 27)

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính Phủ Quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường (Điều 29 – 36).

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 19/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính Phủ (Điều 45 – 48).

 3. Hồ sơ cần thiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

- Thỏa thuận địa điểm xây dựng

- Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có)

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo  vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận,xem xét là một trong các cơ quan sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Ban quản lý các KCN.

- Ban quản lý Khu kinh tế

 5.  Xử phạt vi phạm

- Đối với các trường hợp phải lập CKMT không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với hành vi không có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

- Đối với các trường hợp phải lập CKMT thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

Quy định xử phạt chi tiết tại điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cam kết bảo vệ môi trường
Cam kết bảo vệ môi trường